Utlendingsrett er komplisert og vanskelig å løse uten hjelp.

  • Har du fått avslag fra utlendingsmyndighetene?
  • Avslag på arbeidstillatelse?
  • Står du i fare for å måtte forlate Norge?
  • Ønsker du å forenes med din familie?

Det kan være vanskelig å forholde seg til norske utlendingsmyndigheter. Reglene er uoversiktlige og svært kompliserte. Flere trenger også hjelp til å klage på avslag fra UDI. Mange trenger også bistand til å søke om eller klage i saker som gjelder familiegjenforening. Litlebø Lorenzi Advokatfirma kan hjelpe deg.

Dersom du har registrert adresse og bor i en bolig med innboforsikring når du får et endelig avslag fra UNE, kan advokatbistand dekkes av innboforsikringen.