Utleiebolig

  • Har utleier sagt opp leieavtalen din?
  • Kan du kreve å bli boende?
  • Krever utleier at du skal betale for reparasjoner?

Av og til skjer det ting i leieforholdet som gjør at du blir usikker på hva du kan kreve og hva du må tåle. Ett eksempel kan være at du ønsker å bli samboer med kjæresten din. Eller at utleier ønsker å si opp leieavtalen. Eller du vil si opp leieavtalen, men du har bindingstid. Må du betale husleie i hele bindingstiden?

Mange rettigheter i utleiebolig

Selv om du leier og ikke eier en bolig, så har du likevel mange rettigheter. Husleieloven er det sentrale lovverket som generelt regulerer forholdet mellom utleier og leietaker. Leietakere kan få fri rettshjelp i saker om oppsigelse av husleieforhold. I tillegg kan alle tvister som oppstår i husleieforhold dekkes av din innboforsikring. Forsikringsselskapet dekker normalt inntil 80% i advokatutgifter.