Jeg bistår foreldrene i alle saker etter barneloven. I saker som gjelder barnerett bistår jeg bl.a. med følgende:

  • Rådgivning knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar
  • Avtaleløsninger om samvær, bosted og foreldreansvar
  • Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser