Barnevern er et rettsområde jeg jobber med. Barnevernet har rett og plikt til å gripe inn når et barn ikke får den omsorgen det trenger. Jeg anbefaler foreldre å kontakte advokat med en gang barnevernet har opprettet sak.

En sak starter normalt ved at barnevernet mottar en bekymringsmelding, og finner grunn til å undersøke videre. Barnevernet konkluderer med hvorvidt det skal tilbys hjelpetiltak eller gjennomføres tvangstiltak. Tvangstiltak må godkjennes av fylkesnemnda eller retten.

Litlebø Lorenzi Advokatfirma bistår foreldrene i alle saker som gjelder barnevern.