Jeg er oppvokst på Høn i Asker kommune. Jeg hadde en sterk utfartstrang etter videregående skole, og bodde som en følge av det i flere land hvor jeg har studert, jobbet og stiftet familie. 

Jeg jobbet mange år som sosionom i Lier kommune, og har senere påtatt meg konsulent oppdrag gjennom Sosialbemanning as og Barnevernkompetanse as. Jeg jobbet med mindreårige flyktninger på asylmottak gjennom Barnevernkompetanse as og jobbet blant annet med klagesaker til fylkesmannen gjennom Sosialbemanning as. Bakgrunn som sosionom har gitt meg mye god og relevant erfaring i møte med klienter i rollen som advokat. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har tatt flere spesialfag senere.

Det oppleves fint å være tilbake i hjembygda og drive egen advokatvirksomhet kun 15 minutters gange hjemmefra. Kontoret ligger midt i Asker sentrum ved Kaffebrenneriet.

Jeg har jobbet med barnevernssaker, foreldretvister, erstatning i straffesak, utlendingssaker, skifte, trygdesaker, boligsalg, mv. Jeg ser en klar fordel av å komme inn i saken så tidlig som mulig før eventuelle fordyrende runder i rettsapparatet. I det tilfelle tvisten er tilspisset bistår jeg også i prosess. Jeg har troen på dialog, og vil forsøke å finne løsninger sammen med klienten.

 

Med vennlig hilsen

Bodil Litlebo Lorenzi